Privacy Policy

Kuponi.rs će učiniti sve da vaši podaci ne budu dostupni javnosti. Prilikom regsitracije su potrebni vaši podaci da bismo mogli da vas obaveštavamo o aktuelnim kampanjama, i zbog sigurnosti stranice. Kuponi.rs će slati obaveštenja o aktualnostima svima ko zahteva (bira se tokom registracije). Svaki korisnik posle registracije ima mogućnosti promene ličnih podataka.

Vaši lični podaci se čuvaju u skladu sa našom politikom - svi podaci se čuvaju najstrožije što je u mogućnosti naše kompanije .

Kuponi.rs
Pratite nas na Twitteru

Naši i vaši partneri