O nama

Kuponi.rs je ideja koja je formulisana pre više godina, a slični principi se koriste u drugim zemljama.

Cilj je da se omogući kupcima da imaju mogućnost povoljne potrošnje.

Kuponi.rs se nada da ćete svi vi koji koriste našu stranicu imati koristi od naše usluge.

Svaku vašu sugestiju nam možete poslati koja ako se pokažu će biti implementirana.


Zahvaljulje vam se Vaš
Kuponi.rs
Pratite nas na Twitteru

Naši i vaši partneri